arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • ROOFTOP MIX PACK 19 BLK

  ROOFTOP MIX PACK 19 BLK
  Kód: LP19
  HMOTNOSŤ: 2.4000 kg
  • Popis

   • 6x sprej 400ml farby
   • BLACK PACK

    clp

    Výstražné upozornenia

    H222 Mimoriadne horľavý aerosól.

    Výstražné upozornenia:
    H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
    H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
    H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
    H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

  ALEBO