arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • Masterpiece™ Speedflow Kit

  Masterpiece™ Speedflow Kit
  Kód: 200160
  HMOTNOSŤ: 1.3000 kg
  • Popis

   Tento set obsahuje fix Masterpiece CoversAll 760PI + náplň 250ml

   Masterpiece SPEEDFLOW 760PI

   Lamač rekordov: ručne vyrábaný, extra široký 60mm hrot bol doteraz unikátom. Jeho špeciálna hlava umožňuje dokonalé uzavretie fixky. V kombinácií s klasickým čiernym atramentom COVERSALL™ je táto fixka bezkonkurenčná. Lesklý atrament umožňuje neuveriteľne bohatú aplikáciu farby. Vďaka populárnej receptúre COVERSALL™ black, je možné s týmto atramentom získať decentnú plastickú aplikáciu. Veľmi vhodný pre kaligrafiu a rýchlu prácu na veľkých plochách. Až dodnes je veľmi dôležitý popisovač – nie len pre writerskú scénu.


    SPPEDFLOW™ Cocktail náplň v skle v objemu 250ml

   Špeciálny čierny atrament na alkoholovej báze so syntetickým asfaltom je lesklý, vysoko krycí, permanentní a rýchloschnúci. Vďaka jeho konzistencií je možná plastická aplikácia. Je vhodný skoro na všetky povrchy.

   clp

   Nebezpečenstvo!

   H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.
   H315 Dráždi kožu.
   H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
   H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
   H341 Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
   H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
   H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  • videos

  • Na stiahnutie

  ALEBO