arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • Urban Fine-Art™ Effect

  Urban Fine-Art™ Effect
  Kód: 337992
  • Popis

   Či už ide o dekoráciu alebo umeleckú aplikáciu na plátno: tento rýchloschnúci lak s efektom vysokého lesku je obzvlášť vhodný pre interiérové dekorácie.

   clp

   Výstražné upozornenia:

   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H315 Dráždi kožu.
   H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
   H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  • videos

  • Na stiahnutie

  ALEBO
  3

  chrom-effect

  Art.-Nr. 337306
  10,20 €

  gold effect

  Art.-Nr. 337307
  10,20 €

  copper effect

  Art.-Nr. 337308
  10,20 €
  ALEBO