arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • ROOFTOP MIX PACK 18

  ROOFTOP MIX PACK 18
  Kód: LP18
  HMOTNOSŤ: 2.4000 kg
  • Popis

   6x sprej 400ml farby, farebný odtieň sa môže líšiť od obrázku.

   clp

   Výstražné upozornenia

   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   Výstražné upozornenia:
   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

  ALEBO