arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • Základný náter Urban Fine-Art™ Styropor-Grundierung

  Základný náter Urban Fine-Art™ Styropor-Grundierung
  Kód: 337320
  HMOTNOSŤ: 0.4446 kg
  • Popis

   Striekanie laku na polystyrén obsahuje riziká, pretože agresívny lak ničí jemnú štruktúru polystyrénu. Na riešenie tohto problému je ideálne použiť sprej URBAN Fine-Art ™ Styrofoam, ktorý vytvorý vstvu na ktorú je možné nanášať vstvy farieb bez poškodenia polystyrénu či iných savých povrchov. Špeciálna vlastnosť: funguje aj na polystyréne.

   clp

   Výstražné upozornenia:

   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H315 Dráždi kožu.
   H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
   H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  • videos

  • Na stiahnutie

  ALEBO

  Súvisiace produkty