arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • Základný náter Urban Fine-Art™ Füller

  Základný náter Urban Fine-Art™ Füller
  Kód: 337313
  HMOTNOSŤ: 0.4450 kg
  • Popis

   Nerovnomerné povrchy sú pri niektorých materiáloch problematické. Maľovanie na takých plochách je pre umelcov často náročné. Základný náter URBAN Fine-Art ™ Filler koriguje takéto nepravidelnosti povrchovej úpravy. Biely náter je na báze akrylátu a po sušení môže byť dokonca obrusovaný.

   clp

   Výstražné upozornenia:

   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  • videos

  • Na stiahnutie

  Availability: Nie je na sklade