arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • Sada Premium Hall of Fame "Dare" (Limited Edition)

  Sada Premium Hall of Fame "Dare" (Limited Edition)
  Kód: 800124
  • Popis

   PREMIUM text

   clp

   Výstražné upozornenia:

   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  Availability: Nie je na sklade