arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • CoversAll™ 600 ml

  CoversAll™ 600 ml
  Kód: 132760
  HMOTNOSŤ: 0.5975 kg
  • Popis

   Starý, ale zlatý: CoversAll ™ 3 je dobre známy svojou aplikáciou bitúmenu a plastového efektu. Vysoká nepriehľadnosť a dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom, vrátane UV-blokátora, robia tento aerosol praktickým a všestranným, ale aj skutočnou klasikou takmer vyše 20 rokov. Vďaka vysokému tlaku je možné v krátkom čase použiť veľké množstvo farby.

   clp

   Výstražné upozornenia:

   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H315 Dráždi kožu.
   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
   H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  • Na stiahnutie

  ALEBO