arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • Pigment Spray

  Pigment Spray
  Kód: 970401
  • Popis

   Tento kriedový sprej je dokonale vhodný pre dočasné kreatívne aplikácie na hladkých povrchoch. Farbu je možné ľahko odstrániť vodou. Ak chcete trvale fixovať farbu, môžete ju zafixovať URBAN Fine-Art ™ UV-Lakom. Základný sprej je k dispozícii v 10 rôznych farbách.

   clp

   Výstražné upozornenia:

   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
   EUH018 Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  • Na stiahnutie

  Availability: Nie je na sklade

  10

  yellow

  Art.-Nr. 970402
  6,85 €

  orange

  Art.-Nr. 970403
  7,00 €

  red

  Art.-Nr. 970404
  7,00 €

  pink

  Art.-Nr. 970405
  6,85 €

  violet

  Art.-Nr. 970406
  7,00 €

  light blue

  Art.-Nr. 970407
  7,00 €

  royal blue

  Art.-Nr. 970408
  6,85 €

  green

  Art.-Nr. 970409
  6,85 €

  white

  Art.-Nr. 970410
  7,00 €

  black

  Art.-Nr. 970411
  7,00 €