arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • BURNER™ 600 ml

  BURNER™ 600 ml
  Kód: 940397, 940499, 940500
  • Popis

   Originál Burner s vysokým tlakom optimálny na prácu s veľkými plochami. Je prvým sprejom na svete bez miešacích guľôčok. Žiadny iný akcion-sprej nezískal podobný status ako Molotow Burner. Bezkonkurenčná kvalita chrómu Burner s dlhotrvajúcim a ultra vysokým leskom. Dômyselné all-season™ nastavenie spreju zaručuje funkčnosť a spoľahlivosť pri všetkých poveternostných podmienkach série Burner. Všetky spreje rady Burner sú vybavené Flowmaster-ventilom™, ktorý zaručuje optimálne ovládanie a FatCap tryskou umožnujúcou rýchly tok farby.

   clp

   Výstražné upozornenia

   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H315 Dráždi kožu.
   H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
   H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  • videos

  • Na stiahnutie

  ALEBO
  3

  BURNER™ Chrome 600 ml

  Art.-Nr. 940397
  6,70 €
  1663 ks skladom

  BURNER™ Gold 600 ml

  Art.-Nr. 940499
  6,85 €
  81 ks skladom

  BURNER™ Copper 600 ml

  Art.-Nr. 940500
  6,95 €
  77 ks skladom
  ALEBO