arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • 1x Sprej 150ml

  1x Sprej 150ml
  Kód: lacne150ml
  HMOTNOSŤ: 0.1500 kg
  • Popis

   1x sprej 150ml, Náhodný vyber farby.


   Výstražné upozornenia:
   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  ALEBO