Molotow UFA Chalk/krieda « MOLOTOW™ UFA Chalk 400ml « Spreje Urban Fine Art « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

MOLOTOW™ UFA Chalk 400ml

50%

Akcia Molotow UFA Chalk/krieda

Vysoko pigmentovaná patentovaná krieda v spreji pre výtvarné umenia, vhodná pre vnútorné i vonkajšie použitie. Ak nie je farba po nanesení finišovaná UV lakom, može po styku s vodou alebo poveternostnými vplyvmi stratiť trvanlivosť.

- 10 vysoko pigmentovaných kriedových farieb
- Takmer pre všetky povrchy
- Dočasne trvalá / zmývateľná ak nie je finišovaná UV lakom
- Svetlostála / odolná proti UV žiareniu
- Originálne Molotow technológie pre spreje
- Permanentná ak je finišovaná produktom Urban Fine Art ™ UV lakom.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH018 Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

Cena za kus:Vybraných:Spolu:
6.63€ 13.25€x0 ks=0.00

Vybrané farby: Nemáte vybrané žiadne odtiene

  • 337702 orange

  • 337703 red

  • 337704 pink

  • 337705 violet

  • 337706 royal blue

  • 337708 green

Cena za kus:Vybraných:Spolu:
6.63€ 13.25€x0 ks=0.00

Vybrané farby:

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: