MOLOTOW™ Pigmentspray 400ml « Molotow Pigment 400ml « Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow Pigment 400ml

MOLOTOW™ Pigmentspray 400ml

MOLOTOW™ Pigmentspray 400ml. Vďaka špeciálne drveným kriedovým pigmentom, je táto farba predovšetkým určená pre všetky dočasné aplikácie, napr na asfalt, betón, drevo, štrk, stromy atď a dodáva špeciálny efekt pre umelecké použitie. Neškodí životnému prostrediu. Prírodné pigmenty po čase zmiznú v dôsledku vplyvu počasia, alebo sú ľahko odstrániteľné pomocou vody. Zasychá už po niekoľkých minútach. MOLOTOW™ Pigmentspray 400ml je vybavený Flowmaster-ventilom™, ktorý zaručuje optimálne ovládanie, a plynulý tok farby.
MOLOTOW™ Pigmentspray 400ml funguje so všetkými druhmi trysiek ktoré nájdete TU!.
Aj napriek vysokej kvalite sprejov v našej ponuke vám odporúčame chrániť sa. Vždy používajte ochranné RUKAVICE a vhodný RESPIRÁTOR.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky.
EUH018 Pri použití môže vytvárat’ horľavú/výbušnú zmes pár so vzduchom.

Cena za kus:Vybraných:Spolu:
7€ x0 ks=0.00

Vybrané farby: Nemáte vybrané žiadne odtiene

  • 970403 orange

  • 970404 red

  • 970405 pink

  • 970406 violet

  • 970407 heliblau

  • 970408 royalblue

  • 970409 green

  • 970410 white

  • 970411 black

Cena za kus:Vybraných:Spolu:
7€ x0 ks=0.00

Vybrané farby:

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: