MOLOTOW™ Nightrocker 400ml « Molotow Night Rocker 400ml « Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow Night Rocker 400ml

20%

Akcia MOLOTOW™ Nightrocker 400ml

MOLOTOW™ Nightrocker 400ml je určený pre špeciálne práce, rovnako pre značenie a dizajn efekty. Vytvára dlhotrvajúci svetelný efekt vďaka obsahu svetelných pigmentov a funguje na všetkých hladkých povrchoch. Po dobu približne 2 hodín pôsobí v tme jeho svietivý nightrocker fosfor efekt! 400ml balenie dostupné v troch farbách. Cez deň sa nabije a v noci svieti, pre najlepšie výsledky treba použiť biely podklad. "Male" systém dovoľuje iba použitie trysky dodávanej so sprejom.
Aj napriek vysokej kvalite sprejov v našej ponuke vám odporúčame chrániť sa. Vždy používajte ochranné RUKAVICE a vhodný RESPIRÁTOR.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Ľutujeme, produkt je momentálne vypredaný

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: