Flame mix lacnák « Flame lacnák « Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Flame lacnák

Flame mix lacnák

Flame Blue alebo Flame orange podla výberu farby. Je to "mačka vo vreci" - môže ale aj nemusí fungovať. Sprej poriadne prehrkať (aspoň 2 minúty) a použiť Fatcap ako prvú trysku. BEZ možnosti REKLÁMCIE!


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Ľutujeme, produkt je momentálne vypredaný

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: