Flame mix lacnák « Flame lacnák « Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Flame lacnák

Flame mix lacnák

Flame Blue alebo Flame orange podla výberu farby. Je to "mačka vo vreci" - môže ale aj nemusí fungovať. Sprej poriadne prehrkať (aspoň 2 minúty) a použiť Fatcap ako prvú trysku. BEZ možnosti REKLÁMCIE!


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Cena za kus:Vybraných:Spolu:
2.6€ x0 ks=0.00

Vybrané farby: Nemáte vybrané žiadne odtiene

 • 557046la viola #418

 • 558043la currant #412

 • 557050la comos blue #426

 • 557057la sky blue #510

 • 558114la crazy menth. #667

 • 557108la menthol light #664

 • 558117la beige brown #704

 • 557116la ivory light #702

 • 557120la choco. brown #710

 • 557152la l. grey neutral #834

 • 557155la d grey neutra #840

 • 557161la deep black #904

Cena za kus:Vybraných:Spolu:
2.6€ x0 ks=0.00

Vybrané farby:

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: