Flame blue Neon 400ml « Flame Blue Neon « Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Flame Blue Neon

Flame blue Neon 400ml

Flame Blue Neon 400ml je vylepšený starý Flame vyrábaný v EU, nový koncept ktorý s predchádzajúcim Flame China nemá veľa spoločného: nížší vyvážený tlak, lepšia UV odolnosť, matný lak. Dobrá krycia schopnosť, vhodná na všetky povrchy, ako v interiéri aj v exteriéri. Flame blue 400ml funguje so všetkými druhmi trysiek, ktoré nájdete TU!.

Kompatibilný s FLAME orange ™

Aj napriek vysokej kvalite sprejov v našej ponuke vám odporúčame chrániť sa. Vždy používajte ochranné RUKAVICE a vhodný RESPIRÁTOR.


Výstražné upozornenia:
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Cena za kus:Vybraných:Spolu:
4€ x0 ks=0.00

Vybrané farby: Nemáte vybrané žiadne odtiene

  • 557166 flour Orange #1002

Cena za kus:Vybraných:Spolu:
4€ x0 ks=0.00

Vybrané farby:

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: