2K transparentný lak matný « SprayMax Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

2K transparentný lak matný

2K transparentný lak: - matný
- dvojzložkový číry náter
- konštantný atomizačný tlak
- profesionálny výsledok farby
- vysoký výkon - 400ml


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: 680065

Počet:Spolu:
=16 €

Pozri aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: