Molotow UFA základ/náterový tmel « MOLOTOW™ UFA Zaklad/Naterovy tmel 400ml Spreje Urban Fine Art « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

Molotow UFA základ/náterový tmel

Vysoko pigmentovaný základný náter na akrylickej báze. Prilne na väčšinu povrchov, s výnimkou polystyrénu. Može byt obrúsený po cca. jednej hodine jemným brúsnym papierom. Potom je potrebné povrch očistiť a až potom naň maľovať.

- Základný náter na akrylovej báze
- Vysoko pigmentovaný
- Možnosť obrúsenia
- Biely
- Originálne Molotow technológie pre spreje

Optimálny nástrek je dosiahnutý po aplikovaní niekoľkých tenkých vrstiev po cca. 5 minútach.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: 337313

Počet:Spolu:
=8.95 €

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: