Molotow UFA Metallic Gold « MOLOTOW™ UFA Metallic 400ml Spreje Urban Fine Art « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

Molotow UFA Metallic Gold

Farba na akrylovej báze s vysokým pigmentom pre výtvarné umenie, vhodná pre vnútorné i vonkajšie použitie. Najvyššiu intenzitu farieb možno dosiahnuť pri použití Urban Fine Art ™ Fillera alebo STYROFOAM Primeru ako základného nástreku. Navyše možete finalizovať maľovaný povrch s Molotow Urban Fine Art ™ UV-lakom.

- Dva metalické odtiene
- Vysoko nepriehľadná a odolná proti UV žiareniu
- Odolná proti oteru
- Permanentná
- Svetlostála
- Originálne Molotow technológie pre spreje

Flowmaster ™ Vari-Valve system
- Zaručuje kontrolovateľný výstup farby cez trysku a dokonalú ovládateľnosť pre všetkých umelcov
- Extra jemne nastavený ventil - ľahko ovládateľné aj pre neskúsených užívateľov
- Umožňuje šírku stopy od 4 mm do 200 mm s jedinou tryskou

Najvyššiu intenzitu farieb možno dosiahnuť pri použití Urban Fine Art ™ Fillera alebo Styrofoam Primera ako základného nástreku.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: 337309

Počet:Spolu:
=9.95 €

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: