Molotow UFA Effect Copper « MOLOTOW™ UFA Effect 400ml Spreje Urban Fine Art « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

Molotow UFA Effect Copper

Vysoko pigmentovaná kvalitná farba pre vnútorné i vonkajšie použitie. Najvyššia intenzita farby sa dosiahne, keď sa povrch ošetrí Urban Fine Art ™ Fillerom (náterový tmel). Nesmie sa finišovať transparentným sprejom.

- Tri odtiene chrómového efektu
- Vysoko nepriehľadná a odolná proti UV žiareniu
- Po zaschnutí vysoko lesklá
- Nie je nutné prelakovávať
- Originálne Molotow technológie pre spreje

Flowmaster ™ Vari-Valve system
Optimálny nástrek je dosiahnutý po aplikovaní niekoľkých tenkých vrstiev po cca. 5 minútach.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: 337308

Tovar bol vypredaný

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: