Košík 0€

Molotow

MOLOTOW™ Streetwise-Sprayglue2 600ml

Lepidlo v spreji. Možnosť regulácie tlaku striekania. Obsah 600ml. Lepí penu, gumu, penové hmoty, textil, kov, sklo, kožu, drevo, koberce, polystyrén a molitan, odolný voči teplu a vlhkosti. Vhodný na prácu v interiéri aj exteriéri. Ideálne funguje s dodávanou tryskou, no možno ho použiť aj s inými druhmi trysiek ktoré nájdete TU!.
Aj napriek vysokej kvalite sprejov v našej ponuke vám odporúčame chrániť sa. Vždy používajte ochranné RUKAVICE a vhodný RESPIRÁTOR.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: 970.601

Počet:Spolu:
=5.9

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: