Molotow Cover All 3 Black top 600ml « Molotow CoversAll od 150ml do 750ml Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

Molotow Cover All 3 Black top 600ml

Molotow Cover All 3 Black top 600ml. Ešte rýchlejší, tichší, čiernejší a extrémne UV odolný vďaka novému UV bloku, ktorý nájdete vo všetkých produktoch CoversAll. Táto obzvlášť tmavá čierna výborne kryje na oceľových, ale aj absorpčných plochách. Čierny CoversAll 3 spája všetky vlastnosti radu CoversAll a je tak nesporne jednotkou tejto rady na bitúmenovej báze. Bezkonkurenčný nástroj na rýchle a bezproblémové prekrývanie metalických odtieňov. Dômyselné all-season™ nastavenie spreju zaručuje funkčnosť a spoľahlivosť pri všetkých poveternostných podmienkach.
Molotow Cover All 3 Black top 600ml funguje so všetkými druhmi trysiek ktoré nájdete TU!.
Aj napriek vysokej kvalite sprejov v našej ponuke vám odporúčame chrániť sa. Vždy používajte ochranné RUKAVICE a vhodný RESPIRÁTOR.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: 132760

Počet:Spolu:
=5.65 €

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: