Molotow Cover All 1 Ruff Black 500ml « Molotow CoversAll od 150ml do 750ml Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

Molotow Cover All 1 Ruff Black 500ml

Molotow Cover All 1 Ruff Black 500ml. Míľnik v technológií sprejov na bitúmenovej báze s hladkou a hodvábne matnou farbou, ideálny na rýchle a bezproblémové prekrývanie metalických odtieňov. Pre mierny tlak v spreji a ventil Flowmaster™, ktorý zaručuje optimálne ovládanie, je možno dosiahnuť veľmi ostré línie. FatCap tryska umožňuje rýchly a dobre kontrolovaný tok farby. 100% spoľahlivý v každom počasí vďaka technológii all-season™.
Molotow Cover All 1 Ruff Black 500ml funguje so všetkými druhmi trysiek ktoré nájdete TU!.
Aj napriek vysokej kvalite sprejov v našej ponuke vám odporúčame chrániť sa. Vždy používajte ochranné RUKAVICE a vhodný RESPIRÁTOR.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Kód: 132694NE

Počet:Spolu:
=4.95 €

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: