Molotow Burner Black 600ml « Molotow Burner od 150ml po 600ml Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

Molotow Burner Black 600ml

Molotow Burner Black 600ml je matný, nepriehľadný a rýchloschnúci sprej určený na takmer všetky povrchy či už pre vonkajšie alebo vnútorné použitie. Má rýchly a vysoký výkon.Všetky spreje rady Burner sú vybavené Flowmaster-ventilom™, ktorý zaručuje optimálne ovládanie a FatCap tryskou umožnujúcou rýchly tok farby.
Aj napriek vysokej kvalite sprejov v našej ponuke vám odporúčame chrániť sa. Vždy používajte ochranné RUKAVICE a vhodný RESPIRÁTOR.


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Kód: 940398

Počet:Spolu:
=5.45 €

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: