XXL classic pack « Akciové balíky Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

10%
Akcia

XXL classic pack

3x čierna xxl classic 600ml
3x chróm xxl classic 600ml
1x ROOFTOP taška


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Kód: XXLpack

Počet:Spolu:
=28.9 €32.1

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: