Molotow adrenaline mega pack « Akciové balíky Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

14%
Akcia

Molotow adrenaline mega pack

Molotow adrenaline mega pack
6x molotow burner 600ml
4x molotow covers all 3 600ml
2x lack spray biela 400ml
2x rukavice


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Kód: adrenalinemega

Počet:Spolu:
=50 €57.9

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: