Flame Orange pack « Akciové balíky Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

8%
Akcia

Flame Orange pack

Flame Orange pack obsahuje:
3x Flame Orange Chrom 400ml
3x Flame Orange Thick black 400ml
2x rukavica


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H315 Dráždi kožu.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Kód: flameorange1

Počet:Spolu:
=19.6 €21.3

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: