Flame Orange pack « Akciové balíky Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

8%
Akcia

Flame Orange pack

Flame Orange pack obsahuje:
1x FO900 pure white
1x FO904 deep black
1x FO504 light blue
1x FO510 sky blue
1x FO514 true blue
1x FO640 kiwi light
1x FO642 kiwi
1x FO836 middle grey neutral
2x vinylové rukavice

Jednotlivé spreje Flame Orange 400ml nájdete tu .


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Kód: FO6

Počet:Spolu:
=26.15 €28.4

Pozri aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: