Flame Blue Neon pack « Akciové balíky Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

8%
Akcia

Flame Blue Neon pack

Flame Blue Neon pack obsahuje:
1x FB1000 fluo Yellow Flame Blue
1x FB1002 fluo Orange Flame Blue
1x FB1004 fluo Pink Flame Blue
1x FB1006 fluo Green Flame Blue
1x FB900 pure White Flame Blue
1x FB904 deep Black Flame Blue
2x rukavice vynil


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Kód: FN

Tovar bol vypredaný

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: