Coverall pack « Akciové balíky Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

8%
Akcia

Coverall pack

Coverall pack obsahuje:
3x Cover all Chrom 400ml 600ml
3x Cover all Pure Black 400ml
2x rukavica


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Kód: 200434

Počet:Spolu:
=21.25 €23.1

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: