Burner&Coverall pack « Akciové balíky Spreje « Graffiti | Rooftop.sk

Košík 0€

Molotow

8%
Akcia

Burner&Coverall pack

Burner & Coverall pack obsahuje:
2x Burner Chrom 600ml 600ml
4x Cover all Pure Black 400ml
2x rukavica


Výstražné upozornenia:
H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Kód: 200436

Počet:Spolu:
=24.1 €26.2

Spolu s týmto si ľudia kúpili aj

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek otázky, vyplňte prosím formulár: